کاربرد خاک پوش باگاس نیشکر کمپوست شده برای کنترل تبخیر و شور شدن خاک

پرنیان، امیر؛ بیرامی، حسین؛ بهرهی، کیانوش (1400). کاربرد خاک پوش باگاس نیشکر کمپوست شده برای کنترل تبخیر و شور شدن خاک. مهندسی زراعی.

لینک دانلود مقاله

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها
    6.0.3.0
    V6.0.3.0