• ساعت : ۱۴:۶:۵
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ 
  • تعداد بازدید : 33
برگزاری دوره آموزشی ملی مدیریت تغذیه و تولید گندم در شرایط شور

دوره آموزشی ملی مدیریت تغذیه و تولید گندم در شرایط شور در یزد برگزار شد.

به همت دفتر مجری طرح گندم و با مشارکت مرکز ملی تحقیقات شوری، دوره آموزشی مدیریت تغذیه و تولید گندم در شرایط شور ویژه معاونین تولیدات گیاهی و مدیران زراعت جهاد کشاورزی استان‌های کشور روزهای سه شنبه و چهارشنبه 10 و 11 آبانماه سال جاری در یزد برگزار گردید. در این دوره، مدیریت تغذیه، تولید و آبیاری گندم در شرایط شور توسط دکتر دهقانی، دکتر رنجبر و دکتر رحیمیان اعضای هیات علمی مرکز ملی تحقیقات شوری آموزش داده شد.

در مراسم افتتاحیه این دوره دکتر علیرضا مهاجر معاون وزیر در امور زراعت ضمن تشکر از برگزارکنندگان دوره، بر اهتمام معاونین تولیدات گیاهی و مدیران زراعت استان‌ها بر کاربرد اصولی مدیریت‌های به زراعی و تغذیه مناسب مزارع گندم به ویژه در شرایط شور با هدف بهبود تولید و پایداری امنیت غذایی تاکید نمود. در ادامه مهندس سهرابی مشاور محترم معاون وزیر و مجری طرح گندم هدف از برگزاری دوره آموزش مدیریت تغدیه و تولید گندم در شرایط شور را تشریح نمودند. مهندس حاجی حسینی معاون محترم بهبود تولیدات گیاهی استان یزد نیز ضمن خیرمقدم به شرکت‌کنندگان، به معرفی پتانسیل‌های کشاورزی استان یزد پرداخت. لازم به ذکر است در روز دوم این دوره و به درخواست مجری طرح گندم، یافتههای جدید و اقدامات انجام شده در ارتباط با توسعه کاشت کینوا در کشور توسط دکتر صالحی عضو هیات علمی مرکز توضیح داده شد. 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.3.0
    V6.0.3.0