• ساعت : ۸:۱۷:۳۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ 
  • تعداد بازدید : 47
جلسه مشترك با مركز تحقیقات كشاورزی اصفهان برای همكاری بیشتر

در جلسه‌ای با حضور برخی از مسئولین مرکز ملی تحقیقات شوری و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان زمینه‌های همکاری بیشتر بررسی شد. در این جلسه که با حضور دکتر دهقانی رئیس، دکتر رنجبر معاون پژوهشی و دکتر رحیمیان رئیس بخش تحقیقات فیزیک آب و خاک مرکز ملی تحقیقات شوری و دکتر محلوجی مسئول حوزه ریاست، دکتر دهقان رئیس بخش خاک و آب و دکتر تدین نژاد عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان برگزار شد، مقرر شد با توجه به زیرساخت‌های موجود در ایستگاه تحقیقاتی رودشت اصفهان همکاری‌های مشترکی با موضوعات سازگاری گیاهان شورزی و ایجاد پایلوت‌های شورورزی انجام گردد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.3.0
    V6.0.3.0