• ساعت : ۱۸:۵۹:۱۹
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ 
  • تعداد بازدید : 80
بازدید معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزی از مركز

دکتر خیام نکویی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در راس هیاتی از مرکز ملی تحقیقات شوری بازدید کرد.

 

دکتر سیدمجتبی خیام نکویی به همراه دکتر حسین جعفری معاونت پژوهش و فناوری سازمان، دکتر مجید ولدان رئیس پارک علم و فناوری کشاورزی و منابع طبیعی، دکتر دالوند رئیس دبیرخانه کمیته فناوری نانو از بخش های مختلف مرکز بازدید و در جلسه ای با اعضای هیات علمی شرکت کردند. در این بازدید که مهندس سیدابوالفضل وکیلی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، دکتر سیدعلیرضا اسمعیل زاده حسینی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، دکتر علیرضا قائدی رئیس مرکز ملی تحقیقات آبزیان آب های شور و جمعی از معاونین و مسئولین استانی نیز حضور داشتند، هیات بازدید کننده ابتدا از بخش های مختلف مرکز بازدید کردند و با برخی از دستاوردها و توانمندی این مرکز آشنا شدند. دکتر خیام با تشکر از زحمات کارکنان مرکز ملی تحقیقات شوری، فعالیت مرکز را دلگرم کننده و دستاوردهای تحقیقاتی را امیدبخش توصیف کرد. ایشان وضعیت امروز کشاورزی کشور را فرصتی مناسب برای عرضه توانمندی های سازمان تات دانست و بیان داشت: یکی از مهمترین مواردی که می تواند توانمندی سازمان را به رخ بکشد تدوین الگوی کشت و حل مشکل کم آبی و شوری منابع است که در حال حاضر برنامه نهایی اجرای الگوی کشت تهیه شده و برای معاونین وزارت جهادکشاورزی ارسال شده است که پس از تائید در وزارتخانه و تصویب در شورای عالی آب، اجرایی خواهد شد. رئیس سازمان در سخنانی دیگر افزود: اگرچه مرکز ملی تحقیقات شوری در یزد واقع شده است، اما انتظار می رود که فعالیت های ملی بیشتری داشته باشد و کارکنان مرکز را به انگیزه بیشتر، تلاش وافر و تمرکز بر اولویت های مهم کشاورزی توصیه کرد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.3.0
    V6.0.3.0