• ساعت : ۱۲:۵۵:۳۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ 
  • تعداد بازدید : 34
برگزاری جلسه شماره 117 كمیته علمی فنی مركز

جلسه شماره 117 کمیته علمی فنی مرکز ملی تحقیقات شوری با حضور اعضای کمیته روز دوشنبه 14 شهریورماه سال 1401 از ساعت 10 تا 12 به‌صورت نیمه حضوری در سالن جلسات مرکز تشکیل شد. در این جلسه، یک گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی با عنوان «تـاثیر روش هاي خاكورزي حفاظتی در مقایسه با خاكورزي مرسوم بر عملکرد گیاه زراعی، ماده آلی خاك و بهره وري آب در مناطق خشک» و یک گزارش علمی با عنوان «تولید علوفه و بذر سالیکورنیا با کشت مستقیم با آب دریا در استان بوشهر» ارائه و پس از بحث بین اعضای کمیته تائید گردید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.3.0
    V6.0.3.0