تأثیر سطوح مختلف شوری آب بر محتوی خاکستر، غلظت عناصر و زیست توده سالیکورنیا     1400/09/20

رنجبر، غلامحسن؛ پیراسته انوشه، هادی؛ شیران تفتی، مهدی؛ نیکخواه، مجید. (1400). تأثیر سطوح مختلف شوری آب بر محتوی خاکستر، غلظت عناصر و زیست توده سالیکورنیا (Salicornia bigelovii (تنش‌های محیطی در علوم زراعی، 14: 1079-1069

لینک دانلود مقاله