چهارشنبه, 2 اسفند 1402

مرکز ملی تحقیقات شوری

  • ساعت : ۲۰:۰۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ 
  • تعداد بازدید : 92
با هدف پاسخ به نیازهای بخش اجرا و با حضور اعضای هیات علمی بخش تحقیقات آبیاری و فیزیک خاک مرکز ملی تحقیقات شوری:
ارائه گزارش نهایی و دفاع از نتایج طرح های سفارشی مدیریت آب و خاك و امور فنی مهندسی سازمان جهاد كشاورزی یزد انجام شد.

عباس بشارتی خواستار ارائه مهم ترین این نتایج به منظور استفاده از آن ها در بخش اجرا در قالب دستورالعمل های فنی شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی تحقیقات شوری، در جلسه ای که روز یکشنبه 16 مهرماه در محل مدیریت آب و خاک و  امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی یزد برگزار گردید محمدحسن رحیمیان ریاست بخش تحقیقات آبیاری و فیزیک خاک مرکز و حسین پرویزی عضو هیات علمی مرکز نتایج طرح های سفارشی مدیریت آب و خاک را که توسط مرکز انجام شده بود ارائه و به دفاع از آن ها پرداختند. در ابتدای این جلسه 4 ساعته بشارتی ضمن تشکر از زحمات پژوهشگران مرکز و ابراز خرسندی از همکاری های صورت گرفته نتایج به دست آمده در زمینه مدیریت و استفاده از سیستم های آبیاری تحت فشار و کم فشار در باغات پسته در شرایط کاربرد آب شور را نتایجی جدید و کاربردی دانست و خواستار ارائه مهم ترین این نتایج به منظور استفاده از آن ها در بخش اجرا در قالب دستورالعمل های فنی شد. در ادامه حسین پرویزی به ارائه نتایج مرتبط با بررسی کارآیی و عملکرد قطره چکان های تنظیم کننده فشار در شرایط کاربرد آب شور پرداخت و پس از ایشان، رحیمیان نتایج مرتبط با کاربرد نوارهای آبیاری تیپ در زراعت گندم در شرایط شور و همچنین ارزیابی سیستم های آبیاری کم فشار باغات پسته را ارائه نمود. لازم به ذکر است که این همکاری ها از سال 98 شروع شده و با اعتباری بالغ بر 2000 میلیون ریال همچنان ادامه دارد.

photo7071103000.jpg

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها