• ساعت : ۹:۱۰:۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ 
  • تعداد بازدید : 13
در جلسه معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان مطرح شد.
حمایت سازمان از درآمدزایی مركز

دکتر مجید ولدان معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي در جلسه ای با حضور مدیران مرکز ملی تحقیقات شوری شرکت کردند.

دکتر ولدان معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی و دکتر خاکسار مشاور امور درآمد سازمان تحقیقات در جلسه ای مشترک با حضور مدیران مرکز که در روز چهارشنبه 12 خرداد سال 1400 برگزار شد، شرکت داشتند. در ابتدای این جلسه، دکتر دهقانی رئیس مرکز ملی تحقیقات شوری با تشریح اهمیت تحقیقات شوری در کشور که منجر به تاسیس این مرکز گردید، مسئولیت‌ها و ماموریت های این مرکز را برشمرد و ساختار برخی از مراکز تحقیقات شوری در دنیا را بیان کردندوی سابقه تاسیس و فعالیت های مرکز را از زمان تاسیس تشریح کردند و به برخی از مهم‌ترین دستاوردهای سال‌های اخیر اشاره نمودند. دکتر دهقانی در ادامه به مشکلات مالی و نیروی انسانی مرکز اشاره کردند و بیان داشتند که رویکرد فعالیت های مرکز ملی تحقیقات شوری تلفیقی شده است و از این طریق موضوعات به صورت بین رشته ای پیگیری می شود؛ که مطابق با نگرش جدید سازمان نیز هست.
دکتر ولدان ضمن تشکر از
تلاش های اعضای هیات علمی و محققین مرکز، گفتند: تصمیم سازمان بر این است که مرکز ملی تحقیقات شوری نه تنها ادغام نشود، بلکه بایستی تقویت شود، که این تقویت به طور ویژه در بعد نیروی انسانی متخصص، اداری و پشتیانی و همچنین اعتباری خواهد بود. معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان افزودند: این حمایت از مرکز برای اجرای اهداف سازمان که در قالب طرح کلان خواهد بود، شامل تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز طرح کلان شورورزی است که در این رابطه بایستی ارتباط با دانشگاه نیز تقویت شود و از متخصصین دانشگاهی نیز استفاده لازم به عمل آید. وی با تاکید بر تجهیز و تکمیل بخش های مختلف طرح کلان شورورزی بر اساس ابعاد مالی، انسانی و اقتصادی توصیه کردند که جنبه های افزایش درآمد در مرکز تقویت شود که سازمان از درآمدزایی مرکز به هر روش ممکن حمایت خواهد کرد.
دکتر خاکسار نیز در سخنانی، توصیه هایی برای مدیریت مالی و افزایش درآمدزایی مرکز به ویژه از نظر تولید بذرگواهی شده و صادرات آن داشتند و جنبه های مختلف حمایت سازمان از درآمدزایی مرکز را بررسی و مورد بحث قرار دادند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.3.0
    V6.0.3.0