• ساعت : ۱۱:۵۵:۳۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ 
  • تعداد بازدید : 34
برگزاری یكصد و نهمین جلسه كمیته علمی و فنی مركز

یکصد و نهمین جلسه کمیته علمی و فنی مرکز ملی تحقیقات شوری روز دوشنبه 30 فروردین سال 1400 با حضور اعضای کمیته از داخل و خارج مرکز به صورت مجازی از طریق کانال جلسات مرکز برگزار گردید.


در این جلسه 
، شناسنامه دو پروژه تحقیقاتی با عناوین «تعیین حـد بحرانی فسـفر خاك و برگ براي گیاه کینوا پس از تیمار تریکودرما و سودوموناس در شـرایط شور» و «ارزیابی تاثیر آب مغناطیس شده بر تحمل به شوري چهارگیاه زراعی» و گزارش نهایی یک پروژه با عنوان «بررسی تاثیر شوري آب آبیاري بر تبخیر وتعرق و نیازآبی گل محمدي» ارائه و با اصلاحاتی تصویب گردید.

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.3.0
    V6.0.3.0