• ساعت : ۸:۱۲:۳۷
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ 
  • تعداد بازدید : 56
برگزاری نشست تخصصی مشترك با دانشگاه فردوسی مشهد
نشست تخصصی مشترک مرکز ملی تحقیقات شوری با دانشگاه فردوسی مشهد با موضوع بهره‌برداری از منابع آب بسیار شور در سامانه‌های شورورزی برگزار گردید.
در حاشیه رویداد ملی آب و همایش ملی کم‌آبیاری و استفاده از آب‌های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک، نشست تخصصی با موضوع «بهره‌برداری از منابع آب بسیار شور در سامانه‌های شورورزی» به‌صورت مجازی برگزار گردید. در این نشست که با مشارکت مرکز ملی تحقیقات شوری و قطب علمی مدیریت کم‌آبیاری و آب‌های نامتعارف دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید، اعضای هیات علمی مرکز جوانب مختلف سیستم‌های شورورزی را تشریح کردند و به بحث و تبادل نظر با سایر متخصصین پرداختند. در نشست یادشده، مباحث «شورورزی: ویژگی‌ها، الزامات و معرفی پایلوت‌ها» توسط دکتر رنجبر، «اطلس فناوری‌های شورورزی» توسط دکتر پیراسته انوشه و «معرفی گیاهان امیدبخش شورورزی» توسط دکتر صالحی ارائه و بحث شد.


امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.3.0
    V6.0.3.0