• ساعت : ۸:۳۸:۴۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ 
  • تعداد بازدید : 47
برگزاری یكصد و هشتمین جلسه كمیته علمی و فنی مركز با حضور معاون پژوهش سازمان

یکصد و هشتمین جلسه کمیته علمی و فنی مرکز ملی تحقیقات شوری روز دوشنبه 27 بهمن‌ماه سال 1399 با حضور دکتر جوادی معاون پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد. در این جلسه که به دو صورت حضوری در سالن جلسات مرکز و مجازی از طریق کانال جلسات مرکز برگزار گردید، شناسنامه یک پروژه تحقیقاتی، گزارش نهایی یک پروژه تحقیقاتی بین‌المللی و درخواست تمدید دو پروژه بررسی شد.

در ابتدای جلسه، دکتر دهقانی رئیس مرکز و رئیس کمیته علمی فنی ضمن خوشامدگویی به اعضای کمیته، با اشاره به دستور جلسه بیان داشت: این اولین جلسه‌ای است که با ترکیب جدید کمیته علمی فنی که بر اساس دستورالعمل سازمان تشکیل‌شده است، برگزارشده است. ایشان در ادامه توضیحات لازم در مورد ساختار جدید کمیته و وظایف اعضا توضیحاتی را بیان کردند. در ادامه، دکتر جوادی معاون پژوهش و فناوری سازمان ضمن سپاسگزاری از اعضای هیات علمی و محققین مرکز ملی تحقیقات شوری، این مرکز را یکی از مراکز مهم و تأثیرگذاری سازمان دانستند که کارهای خوب و مؤثری داشته است و توصیه داشتند که مسیر همکاری‌های مشترک ادامه پیدا کند و ارتباطات تقویت شود. دکتر جوادی با اشاره ‌به نوگرایی در سیستم پژوهش و فناوری سازمان مطابق با به‌روزرسانی و تغییرات جهانی در سیستم‌های تحقیقاتی بیان کردند: بنا به ضرورت نوگرایی، سازمان به‌ویژه در حوزه پژوهشی در حال پوست‌اندازی است، که باید در این حوزه توجه بیشتری به مشارکت ذینفعان شامل دستگاه‌های اجرا و بخش خصوصی داشت، مؤلفه‌ای که هم در کشورهای توسعه‌یافته مانند هلند و هم در کشورهای درحال‌توسعه مانند برزیل، مصر و ترکیه در حال اجراست. وی چهار ستون مهم کشاورزی کشور را منابع انسانی، سرمایه‌گذاری، منابع پایه و دانش و فناوری دانستند که در مورد سه مورد اول وضعیت خوبی در کشور حاکم نیست. به اعتقاد دکتر جوادی، بالا بودن سن کشاورزان، سطح سواد پایین آن‌ها و تخصص‌های غیر کشاورزی یکی از مشکلات منابع انسانی است. سرمایه‌گذاری نیز در بخش کشاورزی کاهش‌یافته و رو به افول است. معاون پژوهش و فناوری سازمان افزود: منابع پایه شامل آب، خاک و هوا نیز وضعیت خوبی ندارند، که افت کمی و کیفیت منابع آب و خاک کاملاً مشهود است، بنابراین، تنها ستون امیدبخش برای ارتقای وضعیت کشاورزی کشور دانش و فناوری است که بایستی تقویت گردد تا بتواند جبران کاستی‌های دیگر را کند. لذا، برآیند این موارد مهم ضرورت نوگرایی در سیستم پژوهش و فناوری سازمان را مشخص می‌کند. دکتر جوادی بیان کردند که دستورالعمل کمیته‌های فنی بر اساس وظایف و رسالت جدید سازمان تدوین‌شده است که با مدیریت و نظارت دقیق می‌تواند بسیار تأثیرگذار باشد.

در ادامه جلسه، شناسنامه پروژه تحقیقاتی با عنوان «مدل‌سازی و ارزيابي اثرات تغيير فشار بر روي عملکرد قطره‌چکان‌های رايج مورداستفاده در ايران در شرايط کاربرد آب شور» و گزارش نهایی با عنوان «ارزيابي کميت و کيفيت علوفه برخي گونه‌های شورزي در مناطق شور ايران و پاکستان» ارائه و تصویب گردید. همچنین در این جلسه درخواست تمدید دو پروژه تحقیقاتی مطرح و مورد تأیید اعضا قرار گرفت.

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.3.0
    V6.0.3.0