• ساعت : ۹:۲۶:۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ 
  • تعداد بازدید : 37
برگزاری یكصد و هفتمین جلسه كمیته علمی-فنی مركز
یکصد و هفتمین جلسه کمیته علمی و فنی مرکز برگزار شد.
یکصد و هفتمین جلسه کمیته علمی و فنی مرکز ملی تحقیقات شوری در روز چهارشنبه 7 آبان 1399 با حضور اعضای کمیته به صورت مجازی برگزار شد. در این جلسه شناسنامه سه پروژه تحقیقاتی با عناوین «تعین نیاز آبیاری کینوا در دو سطح متفاوت شوری آب آبیاری در شرایط مزرعه‌ای»، «گزینش و معرفی لاین‌های شیرین و نیمه‌شیرین کینوا» و «امکانسنجی افزایش فواصل نوارهای آبیاری تیپ با تغییر آرایش ردیف‌های کاشت گندم در شرایط شور و غیرشور» مطرح و تصویب گردید. همچنین در این جلسه دو فقره گزارش علمی با عناوین «بررسی تعداد از سیستم‌های آبیاری موضعی اجراشده در مزارع گندم تحت شرایط شور (هرمزگان، کرمان و یزد)» و «کاربرد خاک‌پوش به منظور کنترل تبخیر و شورشدن خاک» ارائه و تائید شد.
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.3.0
    V6.0.3.0