• ساعت : ۶:۵۶:۲۷
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ 
  • تعداد بازدید : 74
برگزاری یكصد و ششمین جلسه كمیته علمی-فنی مركز
یکصد و ششمین جلسه کمیته علمی و فنی مرکز برگزار شد.
یکصد و ششمین جلسه کمیته علمی و فنی مرکز ملی تحقیقات شوری در روز سه شنبه 28 مرداد 1399 با حضور اعضای کمیته در سالن جلسات مرکز برگزار شد. در این جلسه شناسنامه دو پروژه تحقیقاتی با عناوین «ارزیابی تیمارهای قارچی موثر بر افزایش تحمل به تنش شوری در گیاه دارویی شیرین بیان» و «بیشینه سازی عملکرد گندم با استفاده از روش فرآیند واکاوی سلسله مراتبی و مطالعات پیمایشی در مزارع استان یزد» مطرح و تصویب گردید. همچنین در این جلسه یک فقره گزارش نهایی پروژه با عنوان «تاثیر شوری بر جوانه زنی، عملکرد و اجزای عملکرد دو گونه اروپایی و ایرانی گاوزبان» و دو فقره گزارش علمی با عناوین «ارزیابی نیاز آبی و آبشویی سالیکورنیا در سواحل جنوبی کشور» و «پایش برخی ویژگی های خاک و رویش گیاهی در مراتع خارشتر استان یزد» ارائه و تائید شد.
امتیاز :  ۲.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.3.0
    V6.0.3.0