ارزیابی روش‌های مختلف تعیین دمای پوشش گیاهی درختان پسته به کمک تصاویر ماهواره‌ای لندست 8

نشريه علمي پژوهشي مهندسی فناوری اطلاعات مکانی

دکتر رحیمیان و دیگران

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها
    6.0.3.0
    V6.0.3.0